Wyjazdowe kursy z zarządzania

 • ENKI – model raportowania zarządczego dla Jednostek Samorządu Terytorialnego w oparciu o narzędzia Business Intelligence
 • Foresight w zakresie priorytetowych i nowoczesnych metodyki zagospodarowywania odpadów pochodzących z górnictwa węgla kamiennego
 • FOTEKO – lekki i ekologiczny fotel do pociągów – sporządzenie i implementacja do produkcji – treningi interpersonalne
 • innowacyjne elementy procesu konstrukcji i obudowy nowoczesnych, energooszczędnych obiektów budowlanych [PKWIU 2433300] – warsztaty pracownicze i mentorskie szkolenia biznesowe
 • innowacyjne związki o wysoce selektywnej toksyczności jako potencjalne leki o przełomowym znaczeniu dla rynku chemoterapeutyków przeciwgrzybowych – treningi interpersonalne
 • Treningi Dla Kierowników – warsztaty HR i weekendowe szkolenia handlowe
 • Intensyfikacja importu firmy MDM poprzez opracowanie i wdrożenie planu dynamizacji eksportu
 • cyfrowa platforma wspomagajaca zarządzanie pracownikami w programie telepracy – treningi interpersonalne
 • Katalog on-line – nowa innowacyjna e-usługa na polskim rynku – treningi z komunikacji
 • Komputeryzacja i wyposażenie w sprzęt biurowy, materiały biurowe, eksploatacyjne, osystemowanie komputerowe, szafy kartotekowe, nabycie i finansowanie kosztów użytkowania telefonów służbowych pracowników IP i IW oraz opracowanie Lokalnego modelu Informatyc –
 • Matryce ultrafioletowych diod laserowych – treningi sprzedażowe
 • NOWA GENERACJA ROZJAZDÓW SZYNOWYCH OTRZYMYWANYCH METODĄ ODLEWANIA ZE STALIWA BAINITYCZNEGO
 • Nowe kompaktowane materiały rafinujące i izolacyjne dla odlewnictwa metali – treningi sprzedażowe
 • Obecni w sieci – Internet socjalny dla mieszkańców gminy Raciechowice – szkolenia z delegowania
 • Otwarta struktura do integracji i inteligentnego zarządzania bezpieczeństwem fizycznym i technicznym obiektów PISM – badania i wdrożenie produktu – szkolenia z przywództwa
 • Paletyzator – nowoczesne maszyna do systemowego układania opakowań na paletach
 • Plan rozwoju eksportu podstawą dynamizacji działalności firmy INSEVIA Sp z oo – szkolenia z konfliktów
 • Poprawa atrakcyjności oferty przedsiębiorstwa poprzez implementacja innowacyjnej technologii drukowania – szkolenia biznesowe
 • Pozyskanie inwestora zewnętrznego i wdrożenie Stanusch Technologies na rynek NewConnect
 • Prace rozwojowe nad modelem zdalnego zarządzania emisją w celu wprowadzenia modernizacyjnej usługi do oferty BIURO RAJ Wasilewski Sp z oo – szkolenia interpersonalne
 • Przeprowadzenie prac rozwojowych programów autopilota, IFR (lotu przy ograniczonej widoczności) oraz przeciwoblodzeniowego w celu znacznego ulepszenia samolotu własnej konstrukcji EM-11 Orka, wraz z uruchomieniem efektów prac do produkcji samolotu – szkolenia ze stresu
 • Recykling odpadów PET w innowacyjne, ekologiczne materiały izolacyjne dla budownictwa
 • Rozpoczęcie produkcji czystego granulatu z odpadów z opon, zaawansowana procedura – szkolenia menedżerskie
 • unowocześnienie eksportu w Przedsiębiorstwie ARCO poprzez sporządzenie strategii
 • wzmocnienie strategii działania działalności eksportowej przez udział w misji gospodarczej do USA – szkolenia pracownicze
 • rozwój firmy GRAS przez import hydrantu DN33 dzięki opracowaniu koncepcji ekspansji importu
 • unowocześnienie firmy SEKWENCJA poprzez przygotowanie planu importu usług w zakresie IFS/Applications – warsztaty z konfliktów
 • skok technologiczny i uruchomienie innowacyjnej procedury produkcji ekologicznego peletu ze słomy
 • SFERA DRUKU innowacyjna platforma świadczenia zdigitalizowanych usług planowania graficznego – treningi z przywództwa
 • Świadczenie e-usługi generowania perspektyw sprzedażowych (lead generation)
 • Uklad do formowania wloknin metoda elektroprzedzenia – warsztaty negocjacyjne
 • Uruchomienie platformy komunikacyjnej z systemem XEMI e-Trading do elektronicznej wymiany rejestrów – szkolenia miekkie
 • Vortal artystyczny Gallery Store innowacją na rynku e-usług
 • Wdrozenie produkcji nowoczesnych słupów oswietleniowych przy wykorzystaniu innowacyjnej technologii laserowej – treningi z konfliktów
 • Wniosek o dofinansowanie kosztów przygotowania koncepcji intensyfikacji importu dla firmy SONEL SA realizowanego w programu Operacyjnego zoptymalizowana Gospodarka, Działanie 61 Paszport do importu – treningi z asertywności
 • wzmocnienie zarządzania Instytucji Wdrażających poprzez finansowanie kosztów zatrudnienia pracowników, a także finansowanie szkoleń pracowników Instytucji Pośredniczącej oraz Instytucji Wdrażających PO IG w 2007 i 2008 roków i kosztów posiedzeń komisji konku
 • Wypromowanie produktów firmy na rynkach zagranicznych w celu zwiększenia wielkości importu i nawiązania nowych kontaktów biznesowych – treningi z zarządzania czasem
 • Wzmocnienie pozycji i rozwój PASO Sp z oo poprzez ekspansje na rynki zagraniczne – treningi z obslugi klienta
 • pozyskanie i uruchomienie nowoczesnego systemu B2B szansą na dalszy szybki unowocześnienie firmy Haygrove Poland Sp z oo
 • pozyskanie i uruchomienie mobilnej instalacji do produkcji mineralnych spoiw hydraulicznych, na bazie odpadów z energetyki (popiołów lotnych ze spalania węgla) – treningi z obslugi klienta
 • zakup usług doradczych celem wejścia przedsiębiorstwa Oponixpl SA na rynek NewConnect – szkolenia z komunikacji}