Spotkania integracyjne – Europejski Warsztat


Przyjaciołom i współpracownikom z poniższej listy sympozjów serdecznie składają wyrazy wdzięczności w imieniu Działu PR za kilka chwil dedykowanych na mecenat merytoryczny – podpisano: Błażej Dębicki, Kordian Karpiński, Dymitr Borszcz i Baldwin Teodorowicz

 • I Ogólnopolskie Forum Młodych Kryminologów pt. „Współczesna przestępczość i patologie społeczne z perspektywy interdyscyplinarnych badań kryminologicznych”
 • Trzeci Kongres Doradców sektora usługowego Eventy Integracyjne na wodzie
 • II Sosnowieckie Forum Językoznawcze
 • Szpitalnictwo na Górnym Śląsku
 • V Krakowska Konferencja Onkologiczna
 • Szkolenie Symulacyjne team building „Ochrona ludności cywilnej we współczesnych konfliktach zbrojnych”
 • Międzynarodowe Studium Przypadku integracyjne Międzyuczelniane ,,Konkurencja jak również kooperacja w transporcie samochodowym”
 • II Międzynarodowa Wrocławska Konferencja Prawa Finansowego jak również Finansów Publicznych. XXV lat Prawa finansowego samorządu terytorialnego jak również finansów samorządowych
 • Logistyka wokół nas 2015, Systemy informatyczne w logistyce
 • „Medycyna oraz religia (1)”
 • Methodological seminar of the Department of Population Studies with Fundation Przestrzeń Kobiet on the feminist methodology in Focus Groups Interviews
 • Debata: „Różne narody, różne pamięci”. Polsko-niemiecko-żydowska kultura pamięci i dziedzictwo kulturowe na Pomorzu Zachodnim oraz pograniczu polsko-niemieckim.
 • Rola rynku w kształtowaniu procesu nauczania
 • Medycyna naturalna w leczeniu i profilaktyce nowotworów