Rekomendacje – firmy szkoleniowe z innowacyjności – Integra House

Zestawienie zgłoszonych aplikacji w ramach grantów Austraciego Grantu Kapitałowego:

  • H8/C/ZACHODNIOPOMORSKIE-, unowocześnienie innowacyjnej technologii produkcji węży pożarniczych w przedsiębiorstwie, Bogdan Gil, . Dla tego zgłoszenia zaakceptowano dofinansowanie na symulacje team building. Rekomendowany trener zarządzania: Mateusz Santorski. Zalecane treningi menedżerskie w spółce Ośrodek Doradztwa i Treningu Kierowniczego
  • C2/X/POMORSKIE-, Innowacyjny system zarządzania ruchem klientów w placówkach medycznych, „GANSO” SPÓŁKA CYWILNA, Dla tego wniosku zatwierdzono dotację na gry strategiczne. Rekomendowane w tym projekcie szkolenia z zarządzania najlepiej zrealizuje GFKM .
  • D7/W/MAŁOPOLSKIE-, automatyczna reorganizacja innowacyjnej technologii wytwarzania etykiet poprzez zakup specjalistycznej maszyny fleksograficznej, ANRO FIRMA POLIGRAFICZNO-HANDLOWA SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Dla tego zgłoszenia ogłoszono dofinansowanie na symulacje biznesowe. Rekomendowany trener HR: Marek Tymochowicz. Zalecane szkolenia handlowe w spółce Instytut Rozwoju Biznesu
  • 8/I/ŚLĄSKIE-, wzrost konkurencyjności firmy Technomex poprzez wdrożenie innowacyjnego i kompleksowego programu rehabilitacji kończyny górnej. , PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE „TECHNOMEX” SPÓŁKA AKCYJNA, Dla tego wniosku zatwierdzono środki na symulacje team building. Rekomendowany trener przywództwa: Jacek Tymochowicz. Zalecane treningi menedżerskie w spółce House of Skills
  • B9/Z/KUJAWSKO POMORSKIE-, Interaktywna platforma rekreacyjna z wymianą danych połączona z geolokalizacją opartą o ibeacon (BLE Bluetooth Low Energy) oraz technologią web, RCOM Spółka Akcyjna, Dla tego zgłoszenia zatwierdzono dotację na symulacje szkoleniowe. Rekomendowany trener zarządzania: Piotr Santorski. Zalecane w instytucie Profess
  • 9/K/PODKARPACKIE-, podniesienie konkurencyjności oraz innowacyjności spółki poprzez przystosowanie do potrzeb na rynek nowych produktów o podwyższonych cechach jakościowych., „CD” SPÓŁKA AKCYJNA, Dla tego wniosku przyznano subwencję na gry biznesowe. Rekomendowany trener interpersonalny: Jacek Grzesiak. Zalecane szkolenia biznesowe w firmie Homo Creatore
  • CA1/W/MAZOWIECKIE-, Zwiększenie konkurencyjności firmy przez stworzenie innowacyjnego narzędzia do obsługi hoteli i gastronomii., WEB PREMIUM SPÓŁKA CYWILNA, Dla tego aplikacji zaakceptowano dofinansowanie na symulacje decyzyjne. Rekomendowany trener przywództwa: Marek Nęcki. Zalecane warsztaty sprzedażowe w firmie Progress project
  • DF2/U/MAŁOPOLSKIE-, Zakup urządzeń oraz stworzenie oprogramowania dla telemedycznego systemu do akwizycji wyników badań i kontaktu z pacjentem dla nowej usługi Spółki Telecare, TELECARE SPÓŁKA AKCYJNA, Dla tego wniosku ogłoszono środki na gry strategiczne. Rekomendowany trener biznesu: Jacek Herra. Zalecane treningi menedżerskie w firmie Training Partners
  • F4/A/KUJAWSKO POMORSKIE-, twórcza implementacja w firmie DUMAT Sp. z o.o. technologii produkcji okładzinowych siatek górniczych i krat pomostowych z płaskowników metodą prasowania., DUMAT SA, Dla tego zgłoszenia ogłoszono subsydia na symulacje decyzyjne. Rekomendowany trener HR: Zbigniew Herra. Zalecane szkolenia biznesowe w instytucie ODiTK