Opinie – firmy szkoleniowe z innowacyjności – Integra House

Ranking nagrodzonych projektów w ramach grantów Islandziego Grantu Szkoleniowego:

  • –H3/Y/KUJAWSKO POMORSKIE-, twórcza implementacja innowacji procesowej i produktowej drogą do wzrostu konkurencyjności firmy , PRZEDSIĘBIORSTWO INSTALACYJNO-MONTAŻOWE „KZ” , . Dla tego projektu zatwierdzono finansowanie na symulacje strategiczne. Rekomendowany trener przywództwa: Jacek Nęcki. Zalecane treningi menedżerskie w instytucie Akademia przygoda
  • 3/G/KUJAWSKO POMORSKIE-, kompleksowe przygotowanie technologii TRUe-doc zautomatyzowanego sposobu zabezpieczania dokumentów, wyrobów i opakowań przed fałszowaniem i sprawdzania ich autentyczności, DRUKARNIA CZĘSTOCHOWSKIE ZAKŁADY GRAFICZNE , Dla tego wniosku zaakceptowano środki na gry szkoleniowe. Zalecane w tym projekcie szkolenia z komunikacji najlepiej zrealizuje agencja Project.
  • A5/D/LUBUSKIE-, Specjalistyczne kontenery dla przemysłu samochodowego – innowacyjna technologia przetwarzania odpadów blach, STAL-PRODUKT SPÓŁKA JAWNA KORNELIA ZAŁAWA, DARIUSZ ZAŁAWA, Dla tego aplikacji ogłoszono subwencję na gry decyzyjne. Rekomendowany trener HR: Mateusz Nęcki. Zalecane szkolenia handlowe w agencji Homo Creatore
  • CC8/O/LUBELSKIE-, Modelowanie cyfrowe toczonych elementów z tworzyw sztucznych konstrukcyjnych z zastosowaniem technik inżynierii odwrotnej (Reverse engineering)., MPS-MECHANIK SP Z O.O., Dla tego projektu zatwierdzono dotację na symulacje team building. Rekomendowany trener interpersonalny: Szymon Herra. Zalecane szkolenia handlowe w instytucie Training Partners
  • BG1/O/PODKARPACKIE-, Uruchomienie innowacyjnej linii produkcyjnej opartej na zastosowaniu zmniejszenia zużycia energii elektrycznej niezbędnej do wytwarzania opakowań PET i kosztów eksploatacji linii technologicznej poprzez monitorowanie pracy określonych podzespołów, w celu wprowadzenia na rynek wody źródlanej niskozmineralizowanej., PRZEDSIĘBIORSTWO „ŻYWIEC-PERŁA” PĘKALA ANDRZEJ I HELENA SPÓŁKA JAWNA, Dla tego wniosku zaakceptowano dotację na symulacje szkoleniowe. Rekomendowany trener interpersonalny: Andrzej Herra. Zalecane w agencji Instytut Rozwoju Biznesu
  • 9/Z/ŁÓDZKIE-, Utworzenie pierwszego w kraju i jedynego w Europie Mobilnego Centrum Wirtualnej Rzeczywistości , WED WIL SEBASTIAN WILK, Dla tego aplikacji zaakceptowano subsydia na symulacje szkoleniowe. Rekomendowany trener biznesu: Piotr Grzesiak. Zalecane treningi menedżerskie w spółce Berndson
  • H8/S/ŁÓDZKIE-, Stworzenie innowacyjnej linii do produkcji odzieży metodą sublimacji wraz z dedykowanym oprogramowaniem., LETHE Jakub Chmielniak, Dla tego projektu przyznano środki na symulacje biznesowe. Rekomendowany trener zarządzania: Mateusz Herra. Zalecane warsztaty sprzedażowe w spółce IBD Business School
  • 0/E/ŚLĄSKIE-, Budowa nowych dróg z wykorzystaniem własnej, innowacyjnej technologii konstrukcji warstwy wiążącej oraz podbudowy bitumicznej, wykonane z udziałem innowacyjnych procesowo urządzeń., MIXBUD KONTRAKTY SPÓŁKA CYWILNA, Dla tego aplikacji zatwierdzono dofinansowanie na symulacje strategiczne. Rekomendowany trener interpersonalny: Andrzej Santorski. Zalecane szkolenia handlowe w instytucie Brainstorm
  • 5/U/ŚWIĘTOKORZYSKIE-, automatyczna reorganizacja innowacyjnej technologii hartowania szkła w celu wprowadzenia do oferty nowych wyrobów i zwiększenia konkurencyjności firmy na rynku międzynarodowym., Przedsiębiorstwo Handlowe AKCES Lachowicz Krzysztof, Dla tego aplikacji przyznano subsydia na symulacje team building. Rekomendowany trener interpersonalny: Jacek Skała. Zalecane szkolenia handlowe w fundacji Brainstorm