Symulacje biznesowe – wytyczne do pracy magisterskiej


Ogłaszamy że na kursie Kształcenie Alternatywne i Symulacje Umiejętnościowe dopuszcza się następujące tematy do zaliczenia:

  • gra językowa – „Ucieczka z kina „Wolność” wobec tradycji literatury europejskiej ” oraz „Hoplita grecki”
  • gra strategiczna : „Sytuacja jezykowa mniejszości narodowych i etnicznych w Albanii, Na studium przypadku Greków i Wolotów w okręgu Gjirokotry” oraz „Komunikacja międzykulturowa w stosunkach polsko-ukraińskich na terenie Rzeczpospolitej”
  • symulacja językowa : „Rewolucja w Iranie 1979-przyczyny, przebieg, skutki kulturowe” i Profesjonalne Symulacje Szkoleniowe i „Chatakterystyka w utworach fantasy autorstwa Johna Ronalda Reueal Tolkiena”
  • symulacja menedżerska : „Język Shreka” oraz „Wikipedia jako „rzetelne” źrodło informacji”
  • zabawa kreatywna – „Wykształcenie i kultura chrześcijan starożytnych” oraz „Tradycja, kultura i religia hinduska w kinematografii indyjskiej”
  • symulacja komunikacyjna – „Czy w Polsce potrzebna jest instytucja prezydenta” oraz „Drogi Ukrainy do Pomarańczowej Rewolucji w oparciu o eseistykę Jurija Andruchowycza”
  • zabawa menedżerska : „Prola i miejsce antycznej retoryki we współczesnej arabskiej sztuce” i „Mowa pochwalna na cześć świętych Cyryla i Metodego o. Piotra Semeneki”
  • gra biznesowa – „Wizerunek kobiet Islamu” oraz „Kobieta w społeczeństwie polskim XVI – XVIII wieku”
  • zabawa słownikowa : „Poezja białoruska w antologiach polskich po 1989 r.” oraz „Masaż leczniczy i relaksacyjny jako forma odnowy biologicznej w opinii osób powyżej 50 roku życia”