Ćwiczenia biznesowe – wytyczne do egzaminu


Informujemy iż na kursie Dydaktyka Doswiadczalna i Symulacje Umiejętnościowe dopuszcza się nizej wymienione książki do pracy dyplomowej:

  • gra językowa : „Idea świętości prawosławia i katolicyzmu na podstawie Matki Bożej obserwowanych żywotów świętych kobiet” oraz „Miejsce i znaczenie lalki barbie w kulturze wspolczesnej”
  • gra kreatywna : „Coco Chanel jako ikona mody kobiecej” oraz „Motyw diabła w polskiej kulturze ludowej”
  • gra edukacyjna : „Mowa ciała jako narzędzie we współczesnej komunikacji perswazyjnej” oraz Symulacje Biznesowe oraz „Analiza i badania lasera z ośrodkiem aktywnym typu slab pompowanego poprzecznie matrycą diod laserowych”
  • symulacja menedżerska – „W kręgu wierzeń pogańskich starożytnych Słowian” i „Dwie twarze Oskara Schindlera”
  • zabawa słownikowa : „Idea współczesnego feminizmu w twórczości Olgi Tokarczuk” i „Wizerunek w kulturze popularnej”
  • symulacja biznesowa – „Wybrane pojęcia retoryki w tradycji antyku i średniowiecza” i „Prawo do śmierci – rozważania wokół eutanazji”
  • symulacja edukacyjna – „Laserowe teksturowanie powierzchni roboczych części maszyn” i „Projekt trasy samochodowej „Szlakiem prawosłwnych cerkwi na Lubelszczyźnie””
  • zabawa słownikowa : „Renesansowa wizja człowieka w „Pieśniach” Jana Kochanowskiego” i „Polszczyzna w okresie transformacji politycznej 1989-2005. Neologizmy i zapożyczenia w prasie i mediach elektronicznych”
  • zabawa językowa : „Czy w Polsce potrzebna jest instytucja prezydenta” i „Terror stalinowski w latach 1929-1941”