Dofinansowanie na kursy biznesowe


Ogłaszamy iż w ramach pogramu europejskiego „Zachodniopomorski Fundusz Społeczny” do ostatniego etapu zaakceptowano poniższe programy:

 • stworzenie mobilnej platformy e-learningowo-rekrutacyjnej – treningi z zarządzania czasem
 • stworzenie nowoczesnego procesu wytwarzania wspomaganego komputerowo skierowanego dla przemysłu metalowego – szkolenia z zarządzania czasem
 • Treningi Z Planowania Ekonomicznego – szkolenia HR
 • wypracowanie osystemowania udostępnianego on-line do zarządzania akademickimi kołami naukowymi i promocji nauki – szkolenia ze stresu
 • stworzenie Portalu Samorzadowego NaszSamorządpl – warsztaty negocjacyjne
 • wypracowanie serwisu OniOna w ramach portalu edukacyjnego – szkolenia z konfliktów
 • stworzenie specjalistycznego portalu enBook – bazy wiedzy o energetyce i energii odnawialnej – warsztaty pracownicze
 • wzrost importu w ZMM MAXPOL – treningi zamkniete
 • wzmocnienie liczby innowacyjnych przedsiębiorstw poprzez dwuetapowe wzmocnienie pomysłodawców projektów nowoczesnych – szkolenia z delegowania
 • weryfikacja poziomu kreatywności i absorpcji innowacji w przedsiębiorstwach – treningi interpersonalne
 • automatyzacja współpracy pomiędzy Elektro Puls i partnerami poprzez platformę elektroniczną – treningi menedżerskie
 • Bank Domów – inteligentna e-usługa tworzenia systemów koncepcyjnych i kosztorysowania domów pasywnych – warsztaty z obslugi klienta
 • BOOKOTEKAPL – zbudowanie zdalnego serwisu umożliwiającego dostęp do treści książek w formie elektronicznej – szkolenia biznesowe
 • Budowanie Polski Przedsiębiorczej poprzez montaż finansowy dla początkujących przedsiębiorców – treningi pracownicze
 • Doustny innowacyjny lek stosowany w leczeniu chorób neurodegeneracyjnych związanych z zaburzeniami czynności receptora NMDA – warsztaty z delegowania
 • Działania mające na celu uzyskanie ochrony wynalazku firmy Medicalgorithmics Sp z oo na terytorium UE i USA – szkolenia z asertywności
 • eInclusion – zapobieganie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Przysuskim – szkolenia z konfliktów