Audyt projektu – zapowiedź spotkania – dotacje i subwencje

W związku z rozliczeniem programu nr YTP/34 1 7 /2015 zapraszamy zainteresowanych na konferencję poświeconą audytowi wydatkowania subwencji z Bałtyckiego Trustu Społecznego

Plan debata podczas panelu zawiera wymienione tu podgrupy zadaniowe:

 • Ocena ex-ante Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia 2007-2013
 • Ocena komplementarności działań na obszarach wiejskich podejmowanych w ramach Polityki Spójności, Wspólnej Polityki Rolnej i Wspólnej Polityki Rybackiej
 • Ocena ex- ante Uzupełnienia Sektorowego Programu Operacyjnego „Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw”
 • Efekty w zakresie innowacyjności – badanie oddziaływania projektów zrealizowanych w ramach poddziałania 2.2.1 SPO WKP
 • Pomiar sprawności implementacji założeń EFS na przykładzie projektu podyplomowego Sale konferencyjne Szkolenia w Sudetach
 • Analiza systemu monitoringu na pozimie regionalnym
 • Badanie ewaluacyjne w zakresie efektywności i skuteczności działań informacyjno-promocyjnych, prowadzonych w województwie mazowieckim przez instytucje zaangażowane we wdrażanie regionalnego komponentu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013
 • Ocena wdrażania pakietu antykryzysowego w aspekcie zastosowanych rozwiazań w ramach RPO WK-P na lata 2007-2013
 • Analiza stanu realizacji celów project pipeline
 • „Analiza cyklu kompleksowych projektów wodno-ściekowych
 • Ewaluacja tematyczna „Bariery realizacji celów w projektach schematu b. Działania 2.3 SPO RZL”
 • Ocena wartości wskaźników określanych w Planach Działania dla Priorytetów realizowanych w ramach komponentu regionalnego PO KL w województwie lubuskim
 • Wpływ wydatków z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności na stan finansów publicznych w latach 2004–2007

  Fundusz zostany omówiony w aspekcie analizy ex post w następujących dotowanych sektorach (klasyfikacja wg PKD).:
 • Uprawa roślin wykorzystywanych do produkcji napojów
 • Produkcja nawozów i związków azotowych
 • Dystrybucja paliw gazowych w systemie sieciowym
 • Sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa
 • Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu
 • Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach
 • Działalność agencji reklamowych
 • Artystyczna i literacka działalność twórcza

  Dla priorytetu „Szkolenia analizie zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie dwóch powiatów: chełmiński oraz m. Siemianowice Śląskie

  Upoważnieni beneficjenci to: KGHM „Polska Miedź” S.A., Lubuska Wytwórnia Wódek Gatunkowych POLMOS S.A. , Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A., BIOPRO, SAT FILM Sp. z o.o. , Spóldzielnia Mieszkaniowa SIM , Archicom Asset Management Sp. z o.o., EKO RECYCLING , INFOSYSTEMS , MK-MAG Magdalena Kaźmierczak, SESCOM , Transition Technologies S.A., AKU Sp. z o.o., Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

  Zainteresowanych prosimy o kontakt.