Rekomendacje – firmy szkoleniowe z integracji zespołów – Akademia Rozwoju Biznesu

Lista nagrodzonych wnioskodawców w ramach dotacji Amerykańskiego Grantu Przedsebiorczości:

  • 9/O/PODKARPACKIE-, Wysoce zaawansowana linia technologiczna do modyfikacji termoplastycznych tworzyw sztucznych na bazie materiałów z recyklingu odpadów poprodukcyjnych pochodzących z sektora automotive oraz branży AGD i E6/T/POMORSKIEE, przeznaczona do otrzymywania specjalistycznych mieszanek o szerokim zakresie właściwości i zastosowań aplikacyjnych w postaci recompoundów oraz compoundów., DREWNEX RECYCLING PLASTICS PRZEMYSŁAW MIŚKIEWICZ I S-KA, Dla tego wniosku ogłoszono subsydia na symulacje team building. Zalecane w tym projekcie szkolenia interpersonalne najlepiej zrealizuje dobra firma szkoleniowa Schenk Institute .
  • AC1/B/DOLNOŚLĄSKIE-, twórcza implementacja technologii wytwarzania wielowarstwowych folii PET do termoformowania z wykorzystaniem recyklatów, PW RASZKA Leopold Raszka, Dla tego wniosku zaakceptowano subwencję na gry strategiczne. Rekomendowany trener przywództwa: Wojciech Skała. Zalecane programy rozwoju menedżerskiego w fundacji Training Partners
  • 1/S/ŚWIĘTOKORZYSKIE-, poprawa konkurencyjności spółki poprzez wprowadzenie do oferty czterech, nowych, innowacyjnych produktów w zakresie sprzęgieł elastycznych (typów AC , AC , AC , AC o zróżnicowanych gabarytach), innowacyjnej technologii ich produkcji, rozszerzenie posiadanej bazy maszyn i urządzeń oraz przystosowanie do potrzeb innowacji nietechnologicznych., „REICH-CK” SA, Dla tego projektu ogłoszono dotację na gry biznesowe. Rekomendowany trener zarządzania: Szymon Kudła. Zalecane szkolenia biznesowe w instytucie ODiTK
  • 3/W/ZACHODNIOPOMORSKIE-, Rozwój spółki poprzez uruchomienie produkcji innowacyjnego zawiasu do stolarki PCV, „WALA” SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Dla tego zgłoszenia ogłoszono subsydia na symulacje szkoleniowe. Rekomendowany trener biznesu: Wojciech Tymochowicz. Zalecane programy rozwoju menedżerskiego w firmie ODiTK
  • C2/L/ŚWIĘTOKORZYSKIE-, kompleksowe przygotowanie innowacyjnych technologii niskoenergetycznego wytwarzania warstw wierzchnich o wysokiej odporności na zużycie, PROGRESJA SPÓŁKA CYWILNA SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Dla tego projektu przyznano dotację na gry szkoleniowe. Rekomendowany trener biznesu: Wojciech Nęcki. Zalecane szkolenia w spółce Avenhansen
  • FG7/Y/MAZOWIECKIE-, wielopoziomowe usprawnienie innowacji procesowych i produktowych umożliwiających poszerzenie oferowanych produktów i usług firmy szansą na rozwój oraz dywersyfikację działalności przedsiębiorstwa., STAN-SZKŁO SA, Dla tego zgłoszenia ogłoszono dotację na symulacje biznesowe. Rekomendowany trener przywództwa: Mateusz Tymochowicz. Zalecane szkolenia handlowe w spółce Berndson
  • E5/O/OPOLSKIE-, finansowo produkcyjne zoptymalizowanie innowacyjnych usług leśnych poprzez zakup harwestera., Więcek Andrzej P.U. Bór Więcek Andrzej, Dla tego projektu przyznano subwencję na symulacje szkoleniowe. Rekomendowany trener zarządzania: Mateusz Tymochowicz. Zalecane szkolenia biznesowe w agencji GFKM