Czy nowoczesne technologie mają ma duży wpływ na ilość bezrobotnych.

Ostatnie parę miesięcy to coraz bardziej optymistyczna sytuacja na rynkach pracy – widać po danych udostępnionych przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, poziom bezrobocia uzyskał najniższy poziom od 1991 roku. W październiku wyniosło 8,2 procenta, a jakieś spadki widoczne były w 14 ze wszystkich województw. Sytuacja taka dla pracodawców będzie oznaczała, że mogą pojawić się u nich problemy z zatrudnieniem odpowiednich ludzi.

Z pewnością taka sytuacja jest mocno widoczna w branżach technologicznych, tam już od paru lat pracownicy mają świadomość tego, że stawianie warunków jest po ich stronie. Jednak bardzo podoba sytuacja ma miejsce w ostatnim czasie w coraz to nowych branżach, również w obszarach, w jakich jeszcze całkiem niedawno warunki dyktowały firmy.

Sytuacja tego typu jest dość korzystna nie tylko dla osób szukających pracy, lecz również dla gospodarki, którą pomoże napędzić odpowiedni wzrost wypłat. Oprócz tego duże znaczenie zaczynają mieć różne dodatki, którymi pracownicy są kuszeni. Zaliczają się do nich między innymi sportowe karty, opiekę zdrowotną czy pakiety ubezpieczeniowe dla całej rodziny.

Co ciekawe, w naszym kraju trendy są całkowicie inne, niż na całym świecie, gdzie obserwuje się regularny wzrost bezrobocia. Międzynarodowa Organizacja Pracy prognozuje, że w 2017 roku ogólna ilość ludzi bez stałej pracy może sięgnąć poziomu powyżej dwustu milionów. Główną przyczyną tego typu problemów jest gorsza sytuacja gospodarcza.

Wbrew opiniom wielu ludzi, technologiczny postęp i zwiększająca się automatyzacja zbyt mocno nie wpływają na stopę bezrobocia. Takie hasła słyszy się często od XIX wieku, a w dalszym ciągu mimo pojawienia się ogromnych ilości urządzeń i maszyn pracownicy cały czas są potrzebni. Natomiast rzeczywiście tak jest, że zaawansowane technologie mogą spowodować znikanie pewnych profesji i powstawanie innych.

Ilość takich nowych zawodów w ostatnim czasie rośnie bardzo dynamicznie, albo korzystają one w bezpośredni sposób z nowoczesnych technologii, albo zapewniają jej odpowiednią obsługę. Z tego też powodu widoczna jest coraz bardziej decentralizacja zatrudnienia i powiększenie elastyczności zatrudnionych osób, które chcąc utrzymać się na rynku muszą inwestować w swój rozwój i nie bać się zmian.

Czemu stres negatywnie wpływa na pracowników.

Nieobecność pracowników z powodu chorób stanowi poważny problem zarówno dla samych firm, jak i instytucji społecznych. Przebywając na zwolnieniu pracownik nie wykonuje swoich zawodowych obowiązków, lecz też należy mu się za czas choroby odpowiednie wynagrodzenie. Do wyznaczonej ilości dni będzie je wypłacał właściciel firmy, a później ten obowiązek powinien przejść do ZUSU.

W chronieniu przed pracowniczymi chorobami duże znaczenie ma prewencja, z tego też powodu w takie działania angażuje się także PIP. Jednym z ważniejszych obszarów, w których działania tego typu zostały rozpoczęte, jest przeciwdziałanie negatywnym skutkom stresu związanego z pracą wśród {pracowników oraz pracodawców|pracodawców oraz pracowników|pracodawców i pracowników|pracowników i pracodawców. W tym celu zostały przygotowane liczne warsztaty i szkolenia poświęcone tej tematyce.

Właściciele firm w ramach tego projektu będą mogli skorzystać dodatkowo z dostępnych narzędzi, pozwalających skontrolować ryzyko w firmach, które do nich należą. Dzięki temu będzie można rozpocząć skuteczne działania zapobiegające, a także zacząć wdrażać środki profilaktyczne chroniące przez pojawieniem się zawodowego stresu.

Jak pokazują statystyki, ten właśnie czynniki jest jednym z występujących najczęściej powodów chorób pracowników. Szacuje się, że więcej niż połowa zwolnień lekarskich jest efektem problemów z nieradzeniem sobie ze zbyt dużym napięciem w pracy. Jedynie zaburzenia układu mięśniowo-szkieletowego są częściej zgłaszane pośród problemów z wykonywaniem obowiązków zawodowych.

Za długo trwający stres odbija się bardzo negatywnie na wielu różnych płaszczyznach naszego życia, nie tylko w sferze zawodowej, ale też osobistej. Często powoduje narastające kłopoty ze zdrowiem fizycznym i psychicznym, a zostawiony bez leczenia może się stać powodem poważnych dolegliwości. Długotrwałe narażenie na duży stres może się nawet skończyć ciężką nerwicą czy depresją.

Pracownicy w licznych przypadkach nie są nawet świadomi, jak negatywne skutki będzie dla nich niosło życie w stresujących warunkach. Rezultaty tego typu sytuacji będą się również odbijać na działaniu firmy, ponieważ zmniejsza się produktywność i zadowolenie, a rośnie ilość zwolnień chorobowych oraz wypadków.

Czemu stres negatywnie wpływa na pracowników.

Nieobecność pracowników przez różne choroby stanowi ogromny problem zarówno dla przedsiębiorstw i firm, jak i społecznych instytucji. Przebywając na zwolnieniu lekarskim taka osoba nie będzie wykonywać swoich zawodowych obowiązków, ale należy mu się również za ten okres odpowiednie świadczenie. Do pewnej ilości dni będzie je płacił firma, a następnie ten obowiązek przejmuje ZUS.

W chronieniu przed pracowniczymi chorobami ogromne znaczenie ma prewencja, z tego też powodu w tego typu działania angażuje się także PIP. Jednym z obszarów, w których zaczęto tego typu działania, jest zapobieganie negatywnym skutkom zawodowego stresu wśród {pracowników oraz pracodawców|pracodawców oraz pracowników|pracodawców i pracowników|pracowników i pracodawców. W z związku z tym zostały przygotowane liczne szkolenia i warsztaty poświęcone tej tematyce.

Właściciele firm w zakresie tego projektu mogą skorzystać dodatkowo z dostępnych narzędzi, które pozwolą skontrolować ryzyko w firmach, które do nich należą. Tym sposobem można będzie podjąć odpowiednie działania naprawcze, a oprócz tego zacząć wdrażać środki profilaktyczne chroniące przez pojawieniem się stresu zawodowego.

Jak widać po statystykach, ten czynnik jest jednym z najczęściej występujących powodów chorób pracowników. Ocenia się, że więcej niż połowa wszystkich zwolnień będzie rezultatem problemów z nieradzeniem sobie z nadmierną presją w miejscu pracy. Jedynie zaburzenia w układzie ruchu częściej bywają zgłaszane pośród problemów z wykonywaniem obowiązków zawodowych.

Za długo trwający stres może się bardzo negatywnie odbić na wielu różnych płaszczyznach naszego życia, nie tylko w sferze osobistej, ale też zawodowej. Często powoduje rosnące problemy ze zdrowiem psychicznym i fizycznym, a zostawiony bez leczenia stać się może powodem groźniejszych chorób. Długotrwałe narażenie na warunki stresowe może się nawet skończyć ciężką depresją albo nerwicą.

Pracownicy często nie mają zupełnie świadomości, ile negatywnych skutków będzie dla nich niosło życie w nieustannym stresie. Skutki tego typu sytuacji będą się także odbijać na działaniu firmy, ponieważ zmniejsza się motywacja i produktywność, a zwiększa ilość zwolnień chorobowych oraz wypadków.