Eventy Team Building – Dziesiąty Kongres


Przyjaciołom i współpracownikom z poniższej listy sympozjów z ukłonami składają wyrazy wdzięczności w imieniu Rady Honorowej za zaangażowanie na udzilone licencje i know how – podpisano: Michał Olechnowicz, Błażej Konik, Waldemar Koniarek i Kuba Regulski

 • Pacjent – pielęgniarka partnerzy w działaniu
 • Szósty Kurs Trenerów sektora publicznego Wyjazdy Integracyjne gry przygodowe
 • Wyróżniaj się lub zgiń. potencjalnie innowacyjne formy komunikacji promocyjnej
 • Igrzyska paraolimpijskie – sportowcy niepełnosprawni
 • X Konferencja Laboratoryjno-Szkolenia „Środowisko a stan zdrowia psychofizycznego jamy ustnej”
 • Imperia, narody, postęp i Wielka Wojna: Rola oraz wojny w kształtowaniu zbiorowych wyobrażeń jak również tożsamości w Europie Środkowo-Wschodniej
 • Współczesne kreacje tożsamości społeczno-kulturowych, V. Ogolnopolska Wyjazdowa Integracyjna Szkolenie Symulacyjne team building z cyklu : Tradycja dla współczesności. Ciągłość jak również zmiana
 • PoWieFoNa’ 2015, (Szóste Warsztaty biznesowe i wyjazdy integracyjne Nanotechnologiczne), Łódź
 • III Szkolenie Symulacyjne team building „Gospodarowanie w dolinach rzecznych na obszarach Natura 2000 – problemy działalności inwestycyjnej”
 • Seminarium integracyjne Akademia Innowacyjnego Przedsiębiorcy. Współpraca uczelni i przedsiębiorstwa jako przedsięwzięcie obustronnie korzystne
 • III międzywydziałowa Spotkanie Cykliczne, Filozofia a edukacja. Etyka a edukacja. adrogogika artystyczna – wyzwania
 • Rywalizacje o dominacje narodowe na morzach europejskich
 • Warsztat Seminaryjny team building Studentów Generacja-Przesył-Wykorzystanie GPW 2014
 • Doskonalenie kompetencji kadr zarządzających oświatą