Spotkania Team Building – Siódmy Program


Ponizszym współpartnerom w pas się kłaniając dziękują ze strony Komórki Marketingu za kilka chwil dedykowanych na sponsoring i darowizny – podpisano: Jerzy Łakoma, Mirosław Fornalski, Karol Młynarczyk i Joachim Odrzywolski

 • Mass Spectrometry Workshop
 • Styczniowy Panel Konsultantów sektora publicznego Zabawy Team Building
 • IX Ogolnopolska Wyjazdowa Integracyjna Kurs Branżowy team building ,, Ruch turystyczny. Trendy-Obszary-Organizacja”
 • Doradztwo edukacyjno – zawodowe.
 • „Prawno-ekonomiczne szansy jak również bariery szybkiego postępu przedsiębiorczości w Polsce „
 • Ogolnopolska Wyjazdowa Integracyjna Konferencja Laboratoryjno-Branżowa nt.:”Diagnostyka turystyki w województwie wielkopolskim”
 • Ogolnopolska Wyjazdowa Integracyjna akademicka Warsztat Seminaryjny team building pt. „Religia w kontekście kulturowym”
 • Turystyka w lasach oraz na obszarach przyrodniczo cennych
 • II Kongres Młodych Ludzi Nauki – wizja, nauka, postęp – Grudziądz 2015
 • I Ogolnopolska Wyjazdowa Integracyjna Kursokonferecja HR team building „Problematyka polskiego pieniądza”
 • Dni Nauki w Nowej Rudzie (15.09.2014) a także Ziębicach (19.09.2014 r.)
 • Ocena użytkowania systemów rolno-leśnych w aspekcie zrównoważonej produkcji biomasy energetycznej i bezpieczeństwa żywnościowego (Warsztaty biznesowe i wyjazdy integracyjne naukowe)
 • VI SESJA NAUKOWA MIĘDZY IRREDENTĄ A KOLABORACJĄ Legalizm a lojalizm „Dusza urzędnika”
 • 70 rocznica zamachu na agenta Gestapo Franciszka Witka vel Hansa Wittka.