Gry edukacyjne – kierunek mgr Brol


Scenki menedżerskie – wymagane tytuły na ćwiczenia:

 • Gry Na Szkolenia
 • Analiza wpływu warunków społeczno – gospodarczych na realizację w roku 2007 Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004 – 2006
 • Symulacje menedżerskie , dr hab. F. Czaja
 • Ewaluacja biznesowa i menedżerska gospodarki odpadami komunalnymi w Polsce
 • Górale za wielką wodą

 • Symulacje szkoleniowe , mgr A. Adamczyk
 • Mitologia chińska
 • Ocena biznesowa satysfakcji wybranych grup klientów Departamentu ds. PO KL Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi
 • Ocena biznesowa zbieżności rozwoju społeczno-gospodarczego Polski z Unią Europejską
 • Prokletije – informator krajoznawczy
 • Trwałość i efektywność wsparcia udzielonego na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach PO KL
 • Mój Chorzów
 • Zapasy
 • Liryki najpiękniejsze – Aleksander Madyda (219)
 • Wstęp do nauki o państwie – Eugeniusz Zieliński (1277)
 • Bolesław Chrobry – Andrzej Feliks Grabski (1519)
 • Saga o ludziach lodu (tom 1) – Margit Sandemo (2351)
 • Sorgethergeft – Feliks W. Kres (3061)
 • Przerwany popas – Eugeniusz Dębski (3486)
 • Azathoth – Arthur Jermyn (4372)
 • przesyłka – Marcin Jankowski (4992)
 • Egoista – dorota Urban (5673)
 • W porębie – Władysław Stanisław Reymont (6155)
 • Seksualność w średniowiecznej polsce – Adam Krawiec (6860)

 • Gry szkoleniowe , prof. dr hab. B. Ciborowski