Gry szkoleniowe – zajęcia doc. Staniewski


Symulacje szkoleniowe – wymagane tytuły na szkolenia:

 • Ćwiczenia Menedżerskie
 • Atlas szkoleniowy polskich gwar spiskich na terenie Polski i Czechosłowacji, t. II
 • Gry szkoleniowe , dr F. Cempulik
 • Chłopskie słowo – wiersze i malarstwo
 • Katalog HR zabytków sztuki w Polsce. T. VII, zeszyt 13. Powiat raciborski

 • Symulacje menedżerskie , doc. F. Biel
 • Mój Kraków
 • Ocena biznesowa skuteczności działania funduszy pożyczkowych i poręczeniowych, które otrzymały dofinansowanie w ramach RPOWŚ 2007-2013
 • Polska – krajobraz i architektura
 • Sejmik Młodych Krajoznawców w 100 rocznicę urodzin M. Orłowicza i w 75 AKT
 • Wędrówki Sącza
 • Zarys dziejów turystyki studenckiej w Polsce – referat na sesję
 • Jurajska Gimnazjalna Liga Badmintona
 • Opuścić Los Raques – Maciej Żerdziński (648)
 • Za kulisami Mustergaut – Aleksander Rogalski (1365)
 • Doktor Żywago – Borys Pasternak (2018)
 • Po drugiej stronie lustra – Lewis Carroll (2036)
 • Extensa – Jacek Dukaj (2600)
 • Okiem psa – Psia psychologia – John Fisher (3421)
 • Śmiertelne rtęciowe kłamstwa – Glen Cook (4352)
 • Skradziony kryształ – Andrzej Kidaj (5057)
 • Ucieczka światów – Bob Shaw (5495)
 • Pan Samochodzik (Część 34 – Amerykańska przygoda) – Arkadiusz Niemirski (6359)
 • Otago, otago na zdrowie! – Iwona Maria Pieńkawa (7040)

 • Symulacje szkoleniowe , dr hab. B. Aleksy