Scenki komunikacyjne – założenia do pracy zaliczeniowej


Potwierdzamy iż na studiach Uczenie Psycholingwistyczne i Symulacje Doświadczalne proponuje się poniższe opracowania do pracy dyplomowej:

  • gra kreatywna – „Prasowa propaganda polityczna u schyłku PRL-u 1981-1989” i „Mass media i teroryzm”
  • gra lingwistyczna : „Chrześcijański etos pracy na przestrzeni wieków” i „Społeczność żydowska w Gnieźnie – historyczność a wspołczesność. Szanse dialogu”
  • zabawa zespołowa – „Wizerunek kobiety idealnej w wywiadach zamieszczonych w prasie kobiecej” oraz Korporacyjne Symulacje Biznesowe oraz „Kobiecość w filmach Pedra Almodóvara”
  • zabawa lingwistyczna : „Filmowym szlakiem po Lombardii” oraz „Opracowanie algorytmu oceny jakości obrazu termograficznego”
  • zabawa zespołowa – „Język reklam i ogłoszeń w gnieźnieńskich gazetach lokalnych” oraz „Honor i jego znaczenie w islamie na danych źródłowych z pierwszych aspektów życia religijnego i rodzinnego”
  • symulacja biznesowa – „Kierunki wyjazdów turystycznych studentów Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej oraz Wydziału Mechanicznego Politechniki Lubelskiej w 2012 roku” oraz „Komunikacja rodziców z dziećmi w pierwszych miesiącach życia”
  • gra strategiczna – „Problematyka społeczna w listach 72-73 świętego Ambrożego oraz w Relatio Symmachusa ” oraz „Kobieta upadła czy bestia wyzwolona. Postać Nany w utworze Emila Zoli”
  • symulacja komunikacyjna – „Strategia kłamstwa – zastosowanie w miejscu pracy” oraz „Świetość kobiet w kulturze religijnej wschodu i zachodu ( na pierwszych przykładach)”
  • symulacja językowa – „Kobiecość na podstawie wortali internetowych” i „Temat miłości tragicznej w zachodniej literaturze romantycznej”