Imprezy integracyjne – nagrodzeni klienci

Wszystkim niżej wymienionym z ukłonami dziękujemy (a ponadto przesyłamy opisane poniżej podarunki) za czas poświęcony na rozwiązanie testu badawczego, który opracowali nasi instruktorzy Zbi-gniew Tatarkiewicz, Jerzy Piskorski, Doroteucz Busek i Wojciech Topolski na spotkaniu Inscenizacyjne Szkolenia Team Building

  • Jan Iwański, Bosman , Trzebownisko, zdobywa wejściówkę na program e-learning „Efektywne sterowanie strumieniem zadań – czyli efektywność osobista dla ludzi wiecznie zajętych” lub imprezę i zabawę team building i publikację „Podstawy pedagogiki przedszkolnej z metodyką”
  • Alojzy Buczkowski, Inżynier spawalnik, Zembrzyce, zapraszamy gratisowo na panel moderowany „ Rachunkowość w zarządzaniu projektami” lub wyjazd integracyjny i książkę „Współczesne neopogaństwo słowiańskie (rodowody – doktryna – kult)”
  • Kacper Frankiewicz, Farmakolog, Drawno, otrzymuje kupon na program e-learning „KIEROWANIE PROJEKTAMI i KIEROWANIE ZESPOŁEM PROJEKTOWYM – od działań indywidualnych do zespołowych” lub jedną z naszych gier integracyjnych a dodatkowo publikację „Rozwój regionalny jako zadanie administracji publicznej”
  • Alojzy Maculewicz, Administrator systemów komputerowych, Międzyrzec Podlaski, zapraszamy gratisowo na program e-learning „zarządzanie czasem i efektywne radzenie sobie ze stresem” lub warsztat komunikacji i współpracy oraz publikację „Edukacja biblioteczna i informacyjna w polskich szkołach”
  • Ludwik Kafka, Socjolog, Biała Podlaska, dostaje od nas zaproszenie na program e-learning „Efektywność osobista zasady i podstawowe narzędzia organizacji czasu własnej pracy” lub wyjazd integracyjny plus wydawnictwo „Wymiary i problemy zarządzania organizacją opartą na zaufaniu”
  • Jarosław Janeczek, Architekt wnętrz, Krynica-Zdrój, przyznajemy darmowy wstęp na kurs „ Rachunkowość w zarządzaniu projektami” lub dowolną z zabaw integracyjnych w naszej ofercie a także książkę „Słowo i obraz. Na pograniczu literatury i sztuk plastycznych”
  • Witold Sieradzan, Choreograf, Bobrowo, dostaje od nas zaproszenie na warsztat zamknięty „zarządzanie zespołem reprezentantów handlowych” lub wyjazd team building plus publikację „Archiwalia izb przemysłowo-handlowych. Stan i perspektywy badań”