Dotacje na treningi dla firm


Potwierdzamy iż w ramach funduszu europejskiego „Dolnoslaski Fundusz Społeczny” do weryfikacyjnego etapu przechodzą tu wymienione projekty:

 • stworzenie cyfrowego serwisu: E-broker – warsztaty z przywództwa
 • stworzenie nowoczesnego procesu wytwarzania wspomaganego komputerowo skierowanego dla przemysłu metalowego – treningi z zarządzania projektem
 • Wykłady Z Negocjacji – szkolenia pracownicze
 • zbudowanie platformy internetowej do realizacji innowacyjnych usług cyfrowych dla użytkowników urządzeń mobilnych – szkolenia biznesowe
 • wypracowanie portalu umożliwiającego zamieszczanie oraz wyszukiwanie ofert turystyczno – wypoczynkowych na Kaszubach – szkolenia z asertywności
 • wypracowanie serwisu mobilnego rabatujpl umożliwiającego uzyskiwanie grupowych rabatów na aukcje w internecie – szkolenia z asertywności
 • zbudowanie telefonicznego serwisu, w którym proces komputerowy przekazywać będzie przez telefon informacje o usługach medycznych, farmaceutycznych i który dokonywać będzie rejestracji do przychodni – szkolenia z zarządzania czasem
 • modułowe technologie przemysłowe i ekologiczne dla zrównoważonego rozwoju kraju – szkolenia handlowe
 • zwiększenie potencjału badawczo – rozwojowego STOMIL SANOK SA – warsztaty pracownicze
 • Aktywizacja i podnoszenie kompetencji podmiotów rynku aniołów biznesu w Polsce – warsztaty menedżerskie
 • B2B w Armadeopl – system współpracy z dostawcami, kurierem, biurem rachunkowym i modelem sprzedaży ratalnej – szkolenia menedżerskie
 • Badania nad dezaktywacją grzybów i bakterii z wdrożeniem – szkolenia menedżerskie
 • Budowa systemów wspomagających zarządzanie bezpieczeństwem lądowym i morskim – symulatory CZK/CPR – warsztaty z zarządzania projektem
 • Centrum produkcji cienkościennych zespołów i modułów turbinowych silników lotniczych – szkolenia miekkie
 • Doposażenie infrastruktury badawczej Małonarodowego Centrum innowacyjnych technologii i Materiałów – warsztaty firmowe
 • Działania informacyjno-promocyjne realizowane w 2009 r przez Ministerstwo Gospodarki jako Instytucję Pośredniczącą dla 3,4,5 i 6 osi priorytetowych projektu Operacyjnego nowoczesna Gospodarka – szkolenia pracownicze
 • interaktywna wymiana danych jako narzędzie automatyzacji procesów biznesowych w spółce ABT AUTONISS – szkolenia biznesowe