Scenki komunikacyjne – podstawy programowe do zaliczenia


Ogłaszamy iż na programie Kształcenie Alternatywne i Gry Szkoleniowe polecamy poniższe tematy do egzaminu:

  • symulacja edukacyjna : „Cyganie w Polsce. Problematyka historyczno – kulturowa a współczesność” i „Obraz kobiety w polskim serialu telewizyjnym na przykldzie serialu „Na wspólnej””
  • gra lingwistyczna : „Islam – dialog międzykulturowy z prawosławiem” i „Język reklam i ogłoszeń w gnieźnieńskich gazetach lokalnych”
  • symulacja językowa : „Igrzyska gladiatorskie w filmie Gladiator Ridey’a Scotta” i Licencjonowane Symulacje oraz „Dialog towarzyski ludzi młodych XXI wieku”
  • zabawa edukacyjna – „Flora i fauna w ikonografii malowanych cerkwi Bukowiny” i „Współczesne aspekty etyczne funkcjonowania mediów. Rola i spory etyczne we współczesnym dyskursie medialnym”
  • zabawa edukacyjna : „Obraz sekt w ujęciu Kościoła Katolickiego” i „Obraz bogini w mitologii greckiej”
  • gra językowa – „Ikony popkultury w kulturze masowej” i „Przetwarzanie i Obserwacja obrazów z kamery terahercowej”
  • zabawa menedżerska – „Media elektroniczne w systemie komunikacji w organizacjach Unii Europejskiej” oraz „Udział prasy w kształtowaniu mentalności społecznej Polaków”
  • zabawa zespołowa – „Manipulacje i perswazja w dyskusjach publicznych. Ujęcie porównawcze” oraz „Obraz społeczno-kulturowy gminy Niechanowo od XIX do XX w.”
  • zabawa językowa : „Poezja białoruska w antologiach polskich po 1989 r.” oraz „Czarny wrzesień i masakra w Monachium. Zbrodnia podczas świętego pokoju”