Warsztat unijny – powiadomienie uczestników – dotacje i subwencje

W związku z podsumowaniem przedsięwzięcia nr LGU/23 6 1 /2014 zapraszamy wszystkich na konferencję poświeconą ocenie wykorzystania dotacji z Europejskiego Priorytetu Oświatowego

Program debata podczas seminarium obejmie następujące zespoły robocze:

 • Ocena ex-ante Programu Współpracy Transgranicznej Litwa – Polska 2007-2013
 • Ocena jakości projektów i ich wpływu na skuteczną i efektywną realizację celów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2007-2013 wraz ze wskazaniem obszarów wymagających dalszego wsparcia.
 • Raport z oceny uzupełniającej pt. „Wpływ realizacji Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, lata 2004-2006 na wzrost zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw”
 • Regionalne wspieranie procesów innowacyjnych w gospodarce w oparciu o fundusze strukturalne
 • Analiza sprawności implementacji funduszu EFS na przykładzie programu podyplomowego Sala konferencyjna Wyjazdy integracyjne w Nałęczowie
 • Analiza oferty szkoleń zawodowych przygotowanej przez Powiatowe Urzędy Pracy w ramach SPO RZL i realizowanych w formie zamówień publicznych
 • Problemy i bariery w realizacji Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
 • Badanie dotyczące poziomu wiedzy i sposobu postrzegania Funduszy Europejskich w społeczeństwie polskim
 • Nie-strategiczne zarządzanie rozwojem? Mechanizmy zarządzania środkami ZPORR na poziomie regionalnym a skuteczność realizacji celów rozwojowych
 • Ocena możliwości zapewnienia porównywalności projektów dotyczących wykorzystania poszczególnych źródeł energii odnawialnej na przykładzie działania 9.4 PO IiŚ
 • Ewaluacja bieżąca Programu Operacyjnego „Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL Dla Polski 2004-2006″- I raport roczny
 • Ocena systemu zarządzania i wdrażania komponentu regionalnego PO KL 2007-2013 w województwie pomorskim
 • Wpływ wydatków z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności na stan finansów publicznych w latach 2004–2007

  Fundusz zostany omówiony pod kątem efektywności w wymienionych nizej dotowanych branżach (klasyfikacja wg PKD).:
 • Produkcja soków z owoców i warzyw
 • Produkcja tworzyw sztucznych w formach podstawowych
 • Produkcja rowerów i wózków inwalidzkich
 • Odzysk surowców z materiałów segregowanych
 • Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi
 • Wychowanie przedszkolne
 • Naprawa i konserwacja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku

  Dla priorytetu „Szkolenia dyskusji zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie niniejszych powiatów: m. Zielona Góra oraz m. Krosno

  Upoważnieni beneficjenci to: Spółdzielnia Socjalna „FENIKS”, Budimex S.A., BROWARY DOLNOŚLĄSKIE PIAST S.A., „Mar-Optyk Magia Okularów”, Telewizja Kablowa Telsat – Choszczno , Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „PROSAT” , BIDADARI , Delia Cosmetics Distribution , InLand , LEWIATAN PODKARPACIE SP. Z O.O., Reckitt Benckiser Production (Poland) , Zakład Produkcyjno-Usługowo-Handlowy Best Pest Małgorzata Świętosławska, Jacek Świętosławski Spółka Jawna, Biurovita , Trustcon Sp. z o.o., Usługi Ogólnobudowlane Sławomir Wrzosek

  Wszystkich Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu.