Symulacje kreatywne – hipotezy do zaliczenia


Potwierdzamy że na programie Uczenie Psycholingwistyczne i Symulacje Umiejętnościowe dopuszczamy następujące tematy do superwizji końcowej:

  • zabawa biznesowa – „Życie u boku Adolfa Hiltera – protektorki, muzy i kochanki dyktatora XX wieku” i „Działalność turystyczna i krajoznawcza hufca ZHP „Podlasie” w początku XXI wieku”
  • symulacja językowa – „Kobieta jako pisarka na podstawie eseju „Własny pokój” Virginii Woolf” i „Początki wspólnot monoteistycznych III – IV wieku na studium przypadku dzieł Ojców Pustyni”
  • symulacja strategiczna : „Pozycjonowanie w przestrzeni uczestników imprez masowych przy użyciu technik wizyjnych” i Symulacje Biznesowe i „Turcja w polityce Jana III Sobieskiego”
  • gra komunikacyjna : „Rola folkloru w życiu człowieka i społeczeństwa na danych źródłowych z Rosji” oraz „Rozwój polskiego prawa konstytucyjnego po II wojnie światowej”
  • symulacja słownikowa : „Klasztory prawosławne w Polsce” i „Stereotypy kobiet i mężczyzn w reklamie w Polsce i Stanach Zjednoczonych”
  • symulacja kreatywna : „Projekt wycieczki turystycznej po Londynie” i „Komunikacja przedsiębiorstwa jako element marketingu i wizerunku firmy”
  • gra kreatywna : „Emancypacja kobiet w prasie poznańskiej na przełomie XIX i XX wieku” i „Sytuacja osób niepełnosprawnych w Polsce ( na przykladzie województwa wielkopolskiego)”
  • gra komunikacyjna : „Społeczne rozumienie pojęć prawnych: mobbing, molestowanie” i „Językowy stereotyp blondynki”
  • gra słownikowa : „Psychologiczne i kulturowe mechanizmy przekazów reklamowych” oraz „Życie w nazistowskich obozach koncentracyjnych i obozach zagłady”