Seminarium podsumowujące projekt – zapowiedź spotkania – fundusze unijne

W związku z finalizacją projektu nr PZZ/34 5 8 /2015 zapraszamy zainteresowanych na konferencję poświeconą weryfikacji wykorzystania budżetu z Szwajcarskiego Funduszu Infrastrukturalnego

Agenda debata w czasie spotkania obejmuje następujące grupy panelowe:

 • Aktualizacja oceny szacunkowej projektów 16 Regionalnych Programów Operacyjnych na lata 2007-2013
 • Ocena stanu przygotowania instytucji regionu łódzkiego do wykorzystania środków z RPO WŁ
 • Badanie ewaluacyjne dotyczące wskaźników Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej
 • Ocena stopnia zapełnienia najbardziej perspektywicznych nisz na rynku e-usług w Polsce, przez projekty realizowane w ramach Działania 8.1 PO IG
 • Analiza efektywności wdrożenia priorytetów EFS na przykładzie studium szkoleniowego Sale konferencyjne Spotkania team building w Łodzi
 • Wybrane aspekty zdolności administracyjnych wdrażania europejskich funduszy pomocowych
 • Rozpoznawalność i znajomość marki Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013
 • Badanie osiągniętych wartości wskaźników rezultatu komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ETAP I
 • Ocena szacunkowa projektu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013
 • „Szacowanie i ocena efektów gospodarczych
 • Raport końcowy z Badania beneficjentów ostatecznych Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004 – 2006.Osoby objęte wsparciem jako niepracujące.
 • Prognozy oddziaływania makroekonomicznego dokumentów programowych na lata 2007-2013 na gospodarkę kraju i gospodarki regionalne wykonane przy pomocy modelu równowagi ogólnej
 • „Wpływ NPR 2004-2006 I NSS 2007-2013

  Fundusz będzie przeanalizowany w aspekcie wpływu w wymienionych nizej dotowanych sektorach (systematyka wg PKD).:
 • Produkcja arkuszy fornirowych i płyt wykonanych na bazie drewna
 • Produkcja szkła gospodarczego
 • Produkcja instrumentów muzycznych
 • Odzysk surowców z materiałów segregowanych
 • Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych
 • Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych
 • Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej

  Dla priorytetu „Szkolenie bezrobotnych analizie zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie następujących powiatów: m. Wrocław oraz zambrowski

  Upoważnieni beneficjenci to: Beata Keska Firma Handlowa „MIX/MAX”, Kolejowe Zakłady Konstrukcji Stalowych i Urządzeń Dźwigowych S.A. (MG STALTON S.A.), Elektrownia „RYBNIK” S.A., Impladent Polska sp. z o.o., T.D.K.L. , PPH ILIKO C.T. Ilnicki , AVIMOT , EGOMIX POLSKA SP.Z O.O., Jarpol Dream Factory Danuta Schwedt, MOSTOSTAL KONIN , PPHU Absolut Wojciech Pyzik, Unikkon Integral Sp. z o.o., Geres-Asco , Zakład Produkcyjny Poly Małgorzata Dorosz, Przedsiębiorstwo Techniczne TUCHOLSKI – Tomasz Tucholski

  Zainteresowanych prosimy o kontakt.