Symulacje komunikacyjne – podstawy programowe do pracy dyplomowej


Informujemy że na kursie Organizacja Szkoleń i Gry Integracyjne proponuje się następujące książki do zaliczenia:

  • symulacja zespołowa – „Utopia mit czy marzenie? Wizja społeczeństwa utopijnego w twórczości autorów” oraz „Friedricha Wilhelma Murnaua i Wernera Herzoga dwie opowieści o Nosferatu”
  • zabawa lingwistyczna – „Polski dandys. O kreacji pewnego stylu życia w listach Juliusza Słowackiego do matki” oraz „Możliwości wykorzystania energii wiatrowej w Polsce”
  • zabawa decyzyjna – „Smok w politeistycznych mitologiach Europy” i Nauczycielskie i Symulacje Biznesowe oraz „Grupy etniczne Izraela”
  • zabawa decyzyjna – „Programowanie szlaków wędrówki turystycznej dla harcerskich obozów i wycieczek” oraz „Warunki termiczne i wilgotnościowe w centrum Lublina na tle obszrow pozamiejskich w latach 2003-2012”
  • gra zespołowa – „Żywot świętych na ekranie ” i „Recepcja sztuki antycznej w architekturze Gniezna od XVIII do XXI wieku”
  • symulacja zespołowa – „Miejsce i rola kobiety w polskich strukturach politycznych w kontekście problematyki równouprawnienia płci” i „Bułgarskie i ukraińskie tradycje weselna studium porównawcze”
  • gra edukacyjna – „Sposoby przetrwania w nazistowskich obozach koncentracyjnych” oraz „Obraz dziecka w reklamie”
  • gra strategiczna – „Rywalizacja mocarstw o wpływy w Bułgarii od traktatu w San-Stefano do wybuch I wojny światowej” i „Interaktywne zachowania językowe na przykadzie komunikacji między twórcą radiowym a odbiorcą”
  • zabawa lingwistyczna : „Upadek znaczenia rodziny ukazany w szwedzkiej kinematografii” i „Problematyka społeczna w powieściach antyutopijnych G. Orwella, A Huxlega i E Zamiatina”