Scenki strategiczne – zagadnienia do pracy zaliczeniowej


Informujemy iż na studiach Organizacja Szkoleń i Symulacje Integracyjne rekomendujemy tu przedstawione zagadnienia do zaliczenia:

  • zabawa decyzyjna – „Oblicza przemocy we współczesnym thrillerze filmowym” i „O jedności Europy na przykładzie wybranych tekstów Jana Pawła II”
  • gra językowa – „Tezy moralne w tekstach hip-hopowych” oraz „Kobieta w poszukiwaniu tożsamości na podstawie powieści Gustawa Flauberta „Pani Bovary””
  • gra językowa : „Obraz kobiety w prasie katolickiej na danych źródłowych z miesięcznika „W drodze” w latach 2006-2009” oraz Zarządcze Gry Szkoleniowe i „Polityka kulturowa i strategia rozwoju kultury w Polsce od wstąpienia Polski do UE na studium przypadku powiatu poznańskiego”
  • symulacja słownikowa – „Konflikt kosowski i jego dzisiejsze odbicie społeczno-kulturowe oblicze ” i „Mechanizmy wpływu reklamy na zachowanie konsumenta na przykładzie reklam skierowanych do mężczyzn”
  • symulacja edukacyjna – „Odpowiedzialność za słowo prawo czy obowiązek dziennikarza” i „Między obrazem a rzeczywistością – relacje polsko-rosyjskie w perspektywie oddziaływania stereotypów”
  • gra edukacyjna – „Zwycięzcy czy przegrani ? Językowe obrazy polskiej drużyny piłkarskiej na Mundialu 2006” i „Obrzędy, zwyczaje i rytuały w prawosławiu i katolicyzmie na przykładzie Polski i Macedonii”
  • zabawa biznesowa – „Honor i jego znaczenie w islamie na studium przypadku dostępnych aspektów życia religijnego i rodzinnego” oraz „Usługi oferowane przez „pływające hotele” linii Cunard”
  • symulacja edukacyjna – „Cywilizacja śmierci – kulturowe uwarunkowania zachowań proekologicznych” oraz „Zachód i wschód: przestrzeń ekumeniczna”
  • gra zespołowa : „Programowe wspomaganie procesu wytwarzania cienkowarstwowych struktur wielowarstwowych metodami rozpylania magnetronowego i laserowej ablacji” oraz „Wizerunek „występnej milości” romantycznej na studium przypadku dramatów Juliusza Słowackiego:”Beatryks Cenci” i „Horsztyński”)”