Opinie – szkolenia z kreatywności – Training School

Baza dopuszczonych do weryfikacji merytorycznej aplikacji w programie dofinansowań Francuskiego Grantu Szkoleniowego:

  • -F5/J/ŁÓDZKIE-, Rozwój firmy poprzez utworzenie innowacyjnego centrum badań diagnostycznych oraz ciągłego monitorowania stanu technicznego pojazdów. , JOLANTA CHACHULSKA-NIEDZIELA TECHCAR, Dla tego projektu przyznano środki na gry strategiczne. Rekomendowane w tym projekcie szkolenia menedżerskie najlepiej zrealizuje dobra firma szkoleniowa Progress Project .
  • G7/E/ŁÓDZKIE-, kompleksowe przygotowanie innowacji w firmie poprzez zakup nowoczesnego parku maszyinnowacyjnego. , „GLOB-GUM s.c” Norbert Kops , Mariusz Rybka, Krzysztof Burek, Dla tego projektu zaakceptowano subsydia na symulacje team building. Rekomendowany trener przywództwa: Wojciech Santorski. Zalecane treningi menedżerskie w firmie Ośrodek Doradztwa i Treningu Kierowniczego
  • B7/C/LUBELSKIE-, Innowacyjny sposób profilaktyki, leczenia i zapobiegania chorobom urologicznym i gastroenterologicznym w obrębie jednej placówki zdrowia – Szpital Specjalistyczny w Piekarach Śląskich, „MEDYCZNE CENTRUM UROLOGII” SPÓŁKA CYWILNA, Dla tego wniosku zatwierdzono dofinansowanie na gry strategiczne. Rekomendowany trener HR: Piotr Kudła. Zalecane szkolenia w fundacji Homo Creatore
  • F0/C/MAZOWIECKIE-, ekonomizacja i komercjalizacja innowacji produktowych poprzez zakup innowacyjnej tokarki sterowanej numerycznie, ROBERT KRYŚ TURBOWIÓR, Dla tego aplikacji zatwierdzono finansowanie na symulacje szkoleniowe. Rekomendowany trener zarządzania: Szymon Herra. Zalecane szkolenia handlowe w firmie Profess
  • 8/S/POMORSKIE-, Zakup innowacyjnych komór wędzarniczych-parzelniczych, TONATO SP Z O.O., Dla tego projektu zaakceptowano subsydia na symulacje strategiczne. Rekomendowany trener biznesu: Mateusz Tymochowicz. Zalecane szkolenia biznesowe w fundacji Progress project
  • H1/R/POMORSKIE-, wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji alkoholi regionalnych na terenie Kompleksu Pałacowo Parkowego w Siemianowicach Śląskich , SATERNUS RESIDENCES SPÓŁKA AKCYJNA, Dla tego aplikacji zaakceptowano finansowanie na gry team building. Rekomendowany trener przywództwa: Mateusz Herra. Zalecane szkolenia handlowe w agencji Certes
  • A2/K/DOLNOŚLĄSKIE-, Innowacyjny wielomodułowy system pośrednictwa usług sprzedaży i telemarketingu w oparciu o zaawansowane technologie przetwarzania danych. , Dolnośląski Inkubator Przedsiębiorczości i Arbitrażu Sp. z o.o., Dla tego zgłoszenia zatwierdzono subwencję na gry szkoleniowe. Rekomendowany trener zarządzania: Szymon Nęcki. Zalecane szkolenia handlowe w instytucie Brainstorm