Czy nowoczesne technologie mają ma duży wpływ na ilość bezrobotnych.

Ostatnie parę miesięcy to coraz bardziej optymistyczna sytuacja na rynkach pracy – widać po danych udostępnionych przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, poziom bezrobocia uzyskał najniższy poziom od 1991 roku. W październiku wyniosło 8,2 procenta, a jakieś spadki widoczne były w 14 ze wszystkich województw. Sytuacja taka dla pracodawców będzie oznaczała, że mogą pojawić się u nich problemy z zatrudnieniem odpowiednich ludzi.

Z pewnością taka sytuacja jest mocno widoczna w branżach technologicznych, tam już od paru lat pracownicy mają świadomość tego, że stawianie warunków jest po ich stronie. Jednak bardzo podoba sytuacja ma miejsce w ostatnim czasie w coraz to nowych branżach, również w obszarach, w jakich jeszcze całkiem niedawno warunki dyktowały firmy.

Sytuacja tego typu jest dość korzystna nie tylko dla osób szukających pracy, lecz również dla gospodarki, którą pomoże napędzić odpowiedni wzrost wypłat. Oprócz tego duże znaczenie zaczynają mieć różne dodatki, którymi pracownicy są kuszeni. Zaliczają się do nich między innymi sportowe karty, opiekę zdrowotną czy pakiety ubezpieczeniowe dla całej rodziny.

Co ciekawe, w naszym kraju trendy są całkowicie inne, niż na całym świecie, gdzie obserwuje się regularny wzrost bezrobocia. Międzynarodowa Organizacja Pracy prognozuje, że w 2017 roku ogólna ilość ludzi bez stałej pracy może sięgnąć poziomu powyżej dwustu milionów. Główną przyczyną tego typu problemów jest gorsza sytuacja gospodarcza.

Wbrew opiniom wielu ludzi, technologiczny postęp i zwiększająca się automatyzacja zbyt mocno nie wpływają na stopę bezrobocia. Takie hasła słyszy się często od XIX wieku, a w dalszym ciągu mimo pojawienia się ogromnych ilości urządzeń i maszyn pracownicy cały czas są potrzebni. Natomiast rzeczywiście tak jest, że zaawansowane technologie mogą spowodować znikanie pewnych profesji i powstawanie innych.

Ilość takich nowych zawodów w ostatnim czasie rośnie bardzo dynamicznie, albo korzystają one w bezpośredni sposób z nowoczesnych technologii, albo zapewniają jej odpowiednią obsługę. Z tego też powodu widoczna jest coraz bardziej decentralizacja zatrudnienia i powiększenie elastyczności zatrudnionych osób, które chcąc utrzymać się na rynku muszą inwestować w swój rozwój i nie bać się zmian.