Czy automatyzacja pracy ma duży wpływ na stopę bezrobocia.

Ostatnie kilka miesięcy to naprawdę dobra sytuacja na rynkach pracy – jak widać podanych udostępnionych przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, poziom bezrobocia osiągnął najniższy poziom od 1991 roku. Pod koniec 2016 roku wynosiło niewiele ponad 8 procent, a spadki były widoczne aż w 14 województwach. Sytuacja taka oznaczać będzie dla pracodawców, że będą oni mieli pewne problemy z zatrudnieniem dobrych pracowników.

Na pewno taka sytuacja ma miejsce w branżach związanych z nowymi technologiami, tam już od kilku lat ludzie są przyzwyczajeni do tego, że stawianie warunków jest po ich stronie. Jednak identyczna sytuacja ma ostatnio miejsce w coraz to nowych branżach, również w obszarach, w jakich jeszcze do niedawna z pracą było bardzo różnie.

Taka sytuacja będzie korzystna nie tylko dla osób szukających zatrudnienia, ale także dla gospodarki, jaką będzie napędzał wzrost pensji. Oprócz tego duże znaczenie zaczynają mieć różne benefity, którymi pracownicy są kuszeni. Zaliczają się do nich między innymi karty sportowe, prywatną opiekę zdrowotną czy też pakiet ubezpieczeń dla całej rodziny.

Co interesujące, trendy w naszym kraju przedstawiają się zupełnie inaczej, niż w reszcie świata, gdzie obserwuje się ciągły wzrost bezrobocia. Międzynarodowa Organizacja Pracy prognozuje, że w 2017 roku liczba ludzi bez pracy może sięgnąć poziomu nawet 200 milionów. Najważniejszą przyczyną takiego stanu rzeczy jest pogorszenie sytuacji gospodarczej.

Pomimo tez wielu ludzi, postęp technologiczny i coraz większa automatyzacja nie wpływają zbyt mocno na ilość bezrobotnych. Takie hasła usłyszeć już można od XIX wieku, a cały czas pomimo pojawienia się wielkiej liczby maszyn i urządzeń ludzie nadal są potrzebni. Natomiast faktycznie tak jest, że zaawansowane technologie będą powodowały wymieranie pewnych profesji i powstawanie zupełnie nowych.

Ilość takich nowych zawodów w ostatnich latach bardzo dynamicznie rośnie, albo w bezpośredni sposób one korzystają z nowoczesnych technologii, albo będą zapewniać jej odpowiednią obsługę. Dlatego też widoczna jest coraz bardziej decentralizacja zatrudnienia i powiększenie elastyczności zatrudnionych osób, które chcąc mieć atrakcyjne zajęcie muszą inwestować we własny rozwój i nie bać się zmian.