Czemu stres negatywnie wpływa na pracowników.

Nieobecność pracowników z powodu chorób stanowi poważny problem zarówno dla samych firm, jak i instytucji społecznych. Przebywając na zwolnieniu pracownik nie wykonuje swoich zawodowych obowiązków, lecz też należy mu się za czas choroby odpowiednie wynagrodzenie. Do wyznaczonej ilości dni będzie je wypłacał właściciel firmy, a później ten obowiązek powinien przejść do ZUSU.

W chronieniu przed pracowniczymi chorobami duże znaczenie ma prewencja, z tego też powodu w takie działania angażuje się także PIP. Jednym z ważniejszych obszarów, w których działania tego typu zostały rozpoczęte, jest przeciwdziałanie negatywnym skutkom stresu związanego z pracą wśród {pracowników oraz pracodawców|pracodawców oraz pracowników|pracodawców i pracowników|pracowników i pracodawców. W tym celu zostały przygotowane liczne warsztaty i szkolenia poświęcone tej tematyce.

Właściciele firm w ramach tego projektu będą mogli skorzystać dodatkowo z dostępnych narzędzi, pozwalających skontrolować ryzyko w firmach, które do nich należą. Dzięki temu będzie można rozpocząć skuteczne działania zapobiegające, a także zacząć wdrażać środki profilaktyczne chroniące przez pojawieniem się zawodowego stresu.

Jak pokazują statystyki, ten właśnie czynniki jest jednym z występujących najczęściej powodów chorób pracowników. Szacuje się, że więcej niż połowa zwolnień lekarskich jest efektem problemów z nieradzeniem sobie ze zbyt dużym napięciem w pracy. Jedynie zaburzenia układu mięśniowo-szkieletowego są częściej zgłaszane pośród problemów z wykonywaniem obowiązków zawodowych.

Za długo trwający stres odbija się bardzo negatywnie na wielu różnych płaszczyznach naszego życia, nie tylko w sferze zawodowej, ale też osobistej. Często powoduje narastające kłopoty ze zdrowiem fizycznym i psychicznym, a zostawiony bez leczenia może się stać powodem poważnych dolegliwości. Długotrwałe narażenie na duży stres może się nawet skończyć ciężką nerwicą czy depresją.

Pracownicy w licznych przypadkach nie są nawet świadomi, jak negatywne skutki będzie dla nich niosło życie w stresujących warunkach. Rezultaty tego typu sytuacji będą się również odbijać na działaniu firmy, ponieważ zmniejsza się produktywność i zadowolenie, a rośnie ilość zwolnień chorobowych oraz wypadków.